Gegevens

 

Met de MSX computer, interface en outputcard kunt u de seinen en wissels bedienen volgens de data (gegevens) in het programma.  


Het programma, met daarin de data, voert u in via het toetsenbord.
 


Als u een een andere treinenloop wilt, hoeft u alleen maar de data te veranderen. De data kunt u op verschillende manieren schrijven :


hexadecimaal

dat is het zestientallig stelsel

binair  
dat is het tweetallig stelsel

decimaal  
dat is het tientallig stelsel

(decimaal is het gewone getalstelsel waar wij altijd mee rekenen)
 
 

 

 
 
De Nederlandse loc 6400 bestuurt door een MSX computer.